• Mon. Jun 27th, 2022

ข่าวล่าสุด ข่าวเด่น ประเด็นร้อน – kolech.org

ข่าวการเมือง, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ, ข่าวไอที และอื่นๆ ผลบอล ผลหวย สถานะการ์ณโควิด

ครม.รับทราบ เคลื่อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งฐานราก

Byinfo

Nov 17, 2021

ครม.รับรู้ เขยื้อนแนวนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งรากฐาน-พัฒนาระบบองค์ประกอบเบื้องต้น-ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รัฐมนตรีนำแนวนโยบายไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่โฮเต็ลโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำนร แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า ครม.รับรู้การลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างเช่น กระบี่ ตรัง พังงา จังหวัดภูเก็ต ระนอง รวมทั้งสตูล เพื่อเคลื่อนแนวนโยบายรวมทั้งโครงงานที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของไทย ดังเช่น โครงงานพัฒนาสนามบินระนอง สนามบินนานาประเทศกระบี่ โครงงานพัฒนาแก้ไขท่าเรือจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งโครงงานนำสายติดต่อสื่อสารลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว รวมทั้งก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงงานพัฒนาธุรกิจบริการดินรวมทั้งปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงงานยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ โครงงานเพิ่มมูลค่ารวมทั้งพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพรวมทั้งความสวยงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน โดยพัฒนากลุ่มโอท็อป รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งโครงงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวมทั้งปาล์มน้ำมัน โดยแก้ไขระบบที่ดินในการเลี้ยงชีพรวมทั้งลดความแตกต่างด้านการถือสิทธิ์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินรวมทั้งที่อยู่อาศัย รวมถึงโครงงานบ้านมั่นคง และการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกันรวมทั้งการดูแลและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการช่วยสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพชาวไทยทุกตอนวัย ทำโครงงาน NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางด้านการศึกษาของผู้ทุพพลภาพรวมทั้งด้อยโอกาส รวมทั้งจัดการเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นยอดเยี่ยม สนับสนุนบริหารจัดการน้ำทั้งยังระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงงานการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกรวมทั้งรักษาชายฝั่งทะเลรวมทั้งบริเวณร่องน้ำกันตรัง
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาพูดว่า รัฐบาลดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการผลิตความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนารวมทั้งสร้างเสริมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการ นอกจากนี้ พัฒนาประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งยังเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนนหนทาง การจัดการจัดการเภทภัย ติดตามใจความสำคัญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง รวมทั้งปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อชุมชนกำเนิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยือนดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันจากกองทุนสนับสนุนการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน รวมทั้ง 3.การเสริมสร้างรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ติดตามโครงงานพัฒนาที่อยู่อาศัยพอเพียง การดำเนินการตามแนวนโยบายการจัดการเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบรวมทั้งการเล่าเรียนตามอัธยาศัย เป็นต้น ดังนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวพันนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.