• Tue. Dec 7th, 2021

ข่าวล่าสุด ข่าวเด่น ประเด็นร้อน – kolech.org

ข่าวการเมือง, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ, ข่าวไอที และอื่นๆ ผลบอล ผลหวย สถานะการ์ณโควิด

สมัครสมาชิก SME ที่นี่! ช่วยเจ้านาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

Byinfo

Nov 17, 2021

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่เคยทราบ “แผนการช่วยเหลือรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” ถ้าลงทะเบียนตามที่กำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 พฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำแผนการช่วยเหลือรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม 64 – 20 พฤศจิกายน 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือจำนวนร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือจำนวนร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาลงทะเบียนร่วมแผนการเพียงแค่ 4 วันแค่นั้น ถ้าไม่ดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนดจะมีผลให้เจ้านาย สถานประกอบการ เสียสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – ม.ค. 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ รวมทั้งพล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน เป็นจริงเป็นจังที่จะขจัดปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการช่วยเหลือรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อเจ้านายสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ลูกจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกว่าจ้างตามข้อตกลงแผนการฯ มีรายได้ดูแลตัวเองรวมทั้งครอบครัว อีกทั้งเจ้านาย สถานประกอบการ ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจการค้า รวมทั้งสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมห่วงใยเจ้านาย สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่เคยทราบแผนการฯ ในช่วงเวลานี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งเจ้านายในพื้นที่รับผิดชอบครั้งละราย เพื่อรับทราบข้อมูลรวมทั้งมาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในช่วงเวลานี้มอบหมายข้าราชการรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากที่ทำการจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 รวมทั้งที่ทำการจัดหางานจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ติดตามเจ้านาย สถานประกอบการที่จดทะเบียนที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนการฯ รวมทั้งเร่งรัดให้ลงทะเบียนด้านในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้จักข้อมูลแผนการรวมทั้งยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นเจ้านายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับเจ้านาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมทั้งมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินอุดหนุน สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินช่วยเหลือจากแผนการนี้ ในเรื่องที่เจ้านายไม่อาจจะลงทะเบียนร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อเจ้านายรวมทั้งเลขบัญชี) รวมทั้งสำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้านายบุคคลปกติ) โดยเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้ หรือถ้าอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *