• Tue. Aug 9th, 2022

ข่าวล่าสุด ข่าวเด่น ประเด็นร้อน – kolech.org

ข่าวการเมือง, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ, ข่าวไอที และอื่นๆ ผลบอล ผลหวย สถานะการ์ณโควิด

เช็คปฏิทิน ‘วันหยุด’ เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

Byinfo

Sep 2, 2021

ทราบยัง? “วันหยุด” กันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั่นเป็น “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะเพิ่มขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ “บรรเทาล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก! ทั้งยังเป็นวันสำคัญของกรุ๊ปผู้ประกันตน ที่กำลังจะได้ยื่น “ทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินแก้ไข “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากนั้น ทราบไหม? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย (จากมติ ครม. เมื่อสิ้นเดือน ธ.ค.2563)

กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์ เชิญชวนชาวไทยมาเช็ควันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันประจำเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย ด้วยเหตุว่าในกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นเป็น “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 และทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันช่วงสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันกันยายน (วันมหิดล)
ช่วงกันยายนมีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 24 ชั่วโมงเป็นวันมหิดล ก็เลยทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันต่อเนื่องกัน 3 วันร่วมกัน เป็นต้นว่า

– ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

“วันมหิดล” แบงค์ก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของแบงค์ด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้มาจากประกาศของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ระบุว่า มีการระบุวันหยุดกระทำของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้นว่า

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ทั้งในต.ค. 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามจารีตประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2564 เป็นวันหยุดกระทำของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published.