• Tue. Dec 7th, 2021

ข่าวล่าสุด ข่าวเด่น ประเด็นร้อน – kolech.org

ข่าวการเมือง, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ, ข่าวไอที และอื่นๆ ผลบอล ผลหวย สถานะการ์ณโควิด

Month: November 2021

  • Home
  • สมัครสมาชิก SME ที่นี่! ช่วยเจ้านาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

สมัครสมาชิก SME ที่นี่! ช่วยเจ้านาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่เคยทราบ “แผนการช่วยเหลือรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” ถ้าลงทะเบียนตามที่กำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 พฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำแผนการช่วยเหลือรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม 64 – 20 พฤศจิกายน 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือจำนวนร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือจำนวนร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาลงทะเบียนร่วมแผนการเพียงแค่ 4 วันแค่นั้น ถ้าไม่ดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนดจะมีผลให้เจ้านาย สถานประกอบการ เสียสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – ม.ค. 2565 “พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ รวมทั้งพล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน เป็นจริงเป็นจังที่จะขจัดปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการช่วยเหลือรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อเจ้านายสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ลูกจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกว่าจ้างตามข้อตกลงแผนการฯ มีรายได้ดูแลตัวเองรวมทั้งครอบครัว อีกทั้งเจ้านาย สถานประกอบการ ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจการค้า รวมทั้งสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมห่วงใยเจ้านาย สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่เคยทราบแผนการฯ ในช่วงเวลานี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งเจ้านายในพื้นที่รับผิดชอบครั้งละราย เพื่อรับทราบข้อมูลรวมทั้งมาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว ด้านนายรุ่งโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในช่วงเวลานี้มอบหมายข้าราชการรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากที่ทำการจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 รวมทั้งที่ทำการจัดหางานจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ติดตามเจ้านาย สถานประกอบการที่จดทะเบียนที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนการฯ รวมทั้งเร่งรัดให้ลงทะเบียนด้านในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้จักข้อมูลแผนการรวมทั้งยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นเจ้านายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน ลงทะเบียน SME ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่ “สำหรับเจ้านาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมทั้งมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินอุดหนุน สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินช่วยเหลือจากแผนการนี้ ในเรื่องที่เจ้านายไม่อาจจะลงทะเบียนร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อเจ้านายรวมทั้งเลขบัญชี) รวมทั้งสำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้านายบุคคลปกติ) โดยเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้ หรือถ้าอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ครม.รับทราบ เคลื่อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งฐานราก

ครม.รับรู้ เขยื้อนแนวนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งรากฐาน-พัฒนาระบบองค์ประกอบเบื้องต้น-ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รัฐมนตรีนำแนวนโยบายไปสู่การปฎิบัติ เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่โฮเต็ลโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำนร แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า ครม.รับรู้การลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างเช่น กระบี่ ตรัง พังงา จังหวัดภูเก็ต ระนอง รวมทั้งสตูล เพื่อเคลื่อนแนวนโยบายรวมทั้งโครงงานที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของไทย ดังเช่น โครงงานพัฒนาสนามบินระนอง สนามบินนานาประเทศกระบี่ โครงงานพัฒนาแก้ไขท่าเรือจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งโครงงานนำสายติดต่อสื่อสารลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว รวมทั้งก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงงานพัฒนาธุรกิจบริการดินรวมทั้งปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงงานยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ โครงงานเพิ่มมูลค่ารวมทั้งพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพรวมทั้งความสวยงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน โดยพัฒนากลุ่มโอท็อป รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งโครงงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวมทั้งปาล์มน้ำมัน โดยแก้ไขระบบที่ดินในการเลี้ยงชีพรวมทั้งลดความแตกต่างด้านการถือสิทธิ์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินรวมทั้งที่อยู่อาศัย รวมถึงโครงงานบ้านมั่นคง และการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกันรวมทั้งการดูแลและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการช่วยสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน การปรับปรุงศักภาพชาวไทยทุกตอนวัย ทำโครงงาน NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางด้านการศึกษาของผู้ทุพพลภาพรวมทั้งด้อยโอกาส รวมทั้งจัดการเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นยอดเยี่ยม สนับสนุนบริหารจัดการน้ำทั้งยังระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงงานการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกรวมทั้งรักษาชายฝั่งทะเลรวมทั้งบริเวณร่องน้ำกันตรัง การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นางสาวรัชดาพูดว่า รัฐบาลดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการผลิตความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนารวมทั้งสร้างเสริมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการ นอกจากนี้ พัฒนาประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งยังเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนนหนทาง การจัดการจัดการเภทภัย ติดตามใจความสำคัญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง รวมทั้งปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อชุมชนกำเนิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยือนดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันจากกองทุนสนับสนุนการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน รวมทั้ง 3.การเสริมสร้างรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ติดตามโครงงานพัฒนาที่อยู่อาศัยพอเพียง การดำเนินการตามแนวนโยบายการจัดการเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบรวมทั้งการเล่าเรียนตามอัธยาศัย เป็นต้น ดังนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวพันนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำต่อไป

ประชาชนวิตกกังวลจัดงานลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนมากไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยออนไลน์แทน

ประชาชน 60% กังวลจัดงานลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนมากไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวเนื่องคุ้มครองปกป้องวัววิดเคร่งครัด อยากลอยวัววิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วทั้งประเทศ จำนวนทั้งปวง 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือเป็นการจัดงานลอยกระทงคราวแรกในตอนที่ยังมีสถานการณ์วัววิด-19 โดยการทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 เดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนมาก หรือร้อยละ 60.04 กล่าวว่า กังวลเรื่องวัววิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาร้อยละ 52.29 กล่าวว่า เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบทอดประเพณีอันดีงาม ร้อยละ 50.00 กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว ร้อยละ 44.28 กล่าวว่า ทำให้บรรยากาศรื่นเริง เบิกบาน ได้ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียด แล้วก็ร้อยละ 31.43 กล่าวว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามปกติ เมื่อถามคำถามว่าหลังจากคลายล็อกแล้วก็เปิดประเทศแล้ว ประชาชนพอใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า ส่วนมากหรือร้อยละ 43.94 กล่าวว่า ไม่ไป รองลงมาร้อยละ 30.68 กล่าวว่า ยังคลุมเคลือ มีเพียงร้อยละ 25.38 กล่าวว่า ไป 25.38 แล้วก็เมื่อถามคำถามว่าหากได้ไปลอยกระทง ประชาชนจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนมากหรือร้อยละ 33.50 กล่าวว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาร้อยละ 26.99 กล่าวว่า กระทงวัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 23.56 กล่าวว่า ทำกระทงเอง ฯลฯ เมื่อถามหาความแน่ใจต่อมาตรการคุ้มครองปกป้องวัววิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนมากหรือร้อยละ 40.86 กล่าวว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 30.71 กล่าวว่า ยังคลุมเคลือ ร้อยละ 23.57 กล่าวว่า ค่อนข้างจะมั่นใจ แล้วก็ร้อยละ 4.86 กล่าวว่า มั่นใจมากมาย เมื่อถามหาสิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องสำหรับการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 86.82 กล่าวว่า มีมาตรการป้องกันวัววิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 ร้อยละ 63.05 กล่าวว่า สถานที่จัดงานจำต้องเหมาะสม ระบายอากาศได้ดิบได้ดี ไม่แออัดคับแคบ ชั้น 3 ร้อยละ 50.04 กล่าวว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองปกป้องอันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ ไฟไหม้ ฯลฯ ชั้น 4 ร้อยละ 47.89 กล่าวว่า เน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ชั้น 5 ร้อยละ 41.52 กล่าวว่า ตรวจทานความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานชายน้ำ เมื่อถามหาการลอยกระทงในปีนี้ที่มีวัววิด-19 ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาอย่างไร พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 68.04 กล่าวว่า งดการไปสถานที่แออัดคับแคบ ชั้น 2 ร้อยละ 62.16 กล่าวว่า ระวังสุขภาพมากขึ้น ชั้น 3 ร้อยละ 50.40 กล่าวว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 ร้อยละ 44.52 กล่าวว่า ความสนุกสนานร่าเริงน้อยลง ชั้น 5 ร้อยละ 39.90 กล่าวว่า ประหยัดมากขึ้น ดังนี้เมื่อถามหาสิ่งที่ประชาชนอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 87.84 กล่าวว่า วัววิด-19 ชั้น 2 ร้อยละ 59.10 กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ชั้น 3 ร้อยละ 57.84 กล่าวว่า เครื่องใช้แพง น้ำมันแพง ชั้น 4 ร้อยละ 55.41 กล่าวว่า ความยากแค้น แล้วก็ ชั้น ร้อยละ 54.41 กล่าวว่า 5 ปัญหาการเมือง

‘บอย ปกรณ์’ ขอเปลี่ยนวลีตอบ รับจีบ ‘เฟย์ FFK’ ควงคู่ท่องเที่ยวสวนสัตว์

ก่อนหน้านี้ ดารานำชายชายหนุ่ม บอย ปกรณ์ ตอบปัญหาถึง นักร้องสาว เฟย์ FFK หรือ เฟย์ พรปวีณ์ แบบแทงกั๊กว่ารู้จักกันจริงแต่ไม่มีอะไร จนถูกกระแสวิจารณ์ไม่น้อย ล่าสุด ในงาน Facebook live : เพจร้อยเรื่องเบาหวาน เจ้าตัวก็ได้ตอบใจความสำคัญมีคนตาดีมองเห็นท่องเที่ยวสวนสัตว์กับเฟย์ว่า “ที่สวนสัตว์เปิดบันเทิงใจดีขอรับ ก็ไปมาจริงๆไปสองคน (ไปเดต?) ก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกขอรับ ท่องเที่ยวเล่นกัน พอดิบพอดีว่าเป็นวันว่างตรงกัน ผมเป็นคนเชิญชวนเอง ถามว่าเพราะอะไรไปสวนสัตว์เปิด ก็ราวกับว่าเป็นที่ที่ตัวผมเองชอบไปอยู่แล้วด้วย ส่วนตัวชอบเดินมองสวนสัตว์ ไปถ่ายรูปเล่นบ้างอะไรบ้างขอรับ” เมื่อถามว่าคิดไหมว่าจะมีคนเห็น ดารานำชายชายหนุ่มก็ว่า “ความจริงรวมทั้งมิได้นึกถึงขนาดนั้น เนื่องจากตอนไปก็ไปเฉยๆมิได้ปิดบังอะไร มีความคิดว่าจะเป็นช็อตป้อนกล้วยยีราฟพอดิบพอดีที่คนเห็น” “แต่วันนั้นก็มีคนมาขอถ่ายรูปคู่บ้าง มิได้รู้ดีว่ามีคนแอบถ่าย” ส่วนเรื่องสถานะความเกี่ยวเนื่องกับนักร้องสาว บอยยิ้มรับก่อนพูดว่า วันนี้มีความมุ่งมั่นที่จะมาบอกหัวข้อนี้ว่า “(ยิ้ม) คืออย่างงี้ วันนี้ก็อยากมาบอกนึดนึง อย่างคราวที่แล้วมีถามผมว่าจีบเขาไหม แล้วที่ผมตอบไปอย่างงั้น จริงๆแล้วด้วยความที่เป็นครั้งแรกของการที่ผมกล่าวถึงเรื่องเฟย์ด้วย และเราพึ่งจะเริ่มทำความรู้จักกันมากเพิ่มขึ้น มิได้ยาวนานมาก คราวที่แล้วบอกจริงๆว่าผมก็ไม่กล้าที่จะบอกอะไรมากมาย เนื่องจากค่อนข้างจะที่จะเกรงใจตัวเฟย์และครอบครัวของน้องเขาด้วย แต่ด้วยส่วนตัวพอมาดูคลิปสัมภาษณ์ก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับที่ตนเองตอบไปเช่นกันนะ ดูแล้วไม่กระจ่างหรือเปล่า” และเมื่อถามว่าแล้วจีบไหม เจ้าตัวก็ยอมรับตรงๆว่า “จีบอยู่ขอรับ” “ผมก็ชอบเฟย์ขอรับ ก็จีบน้องอยู่ แต่ว่าเรื่องต่อจากนี้จะจีบติดไหมติด ก็คือเรื่องของอนาคตขอรับ” วันนี้ได้บอกเฟย์ไหมว่าเราจะมาตอบว่าจะจีบ “ความจริงก็มีคุยบ้างนิดหนึ่งขอรับ” ซึ่งการนำท่องเที่ยวนั้น เจ้าตัวขอเรียกว่า “เป็นขั้นตอนของการเบาๆทำความรู้จักและศึกษากันขอรับ” “ไปสวนสัตว์ผมรู้สึกว่าก็เป็นกิจกรรมที่บันเทิงใจดี แอ๊กคราวฟดี จะได้ถ่ายรูปเล่น สบายๆดี (ไม่ลงรูป?) เอาไว้ก่อนๆค่อยเป็นค่อยไป เกรงใจทางฝั่งน้องขอรับ คือก็มีถ่ายรูปกันมาบ้าง”…

ช็อคด้านหลังเกม! เซอร์เบียแชมป์กลุ่มแซงเฮ 2-1 ส่งโปรตุเกสเพลย์ออฟ

เซอร์เบีย ได้ประตูชัยท้ายเกมพลิกกลับมาเอาชนะโปรตุเกส 2-1 ได้แชมป์กรุ๊ปเข้ารอบท้ายที่สุดบอลโลก 2022 อัตโนมัติ ส่งเจ้าบ้านไปเล่นเพลย์ออฟ LIVE UPDATE บอลโลกรอบเลือกสรร : โปรตุเกส – เซอร์เบีย บอลโลก 2022 รอบเลือกสรร โซนยุโรป นัดหมายท้ายที่สุดของรอบแบ่งกลุ่ม เจ้าบ้าน โปรตุเกส ลงในสนามในระบบ 4-3-3 โจเซ ฟอนต์ ยืนแนวรับคู่ รูเบน ดิอาส กองกลาง เรนาโต้ ซานเชส ได้ออกสตาร์ทร่วมกับ ดานิโล เปเรรา และก็ เจา มูตินโญ แนวรุกนำโดย คริสเตียโน โรนัลโด้, ดิโอโก โจต้า และก็ แบร์ทุ่งนาร์โด สิลวา ทางฝั่ง เซอร์เบีย วางสามกองกลาง ซาซา ลูคิช, เนมานยา ข้าเดลจ์ และก็ เซอร์เกจ์ ไม่ลินโควิช-ซาวิช โดยมีอาวุธเด็ดที่คู่แนวรุก มองซาน ทาดิช กับ มองซาน วลาโฮวิช Goal! เจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่ 2 จากจังหวะที่ แบร์ทุ่งนาร์โด้ สิลวา ไปเกี่ยวพันแย่งบอลหน้ากรอบเขตโทษจาก เนมานยา ข้าเดลจ์ ก่อนแตะต้องให้ เรนาโต้ ซานเชส หลุดไปกดด้วยขวาตุงตาข่าย โปรตุเกส ออกนำ 1-0 เซอร์เบีย ได้ลุ้นเหมือนกัน มองซาน วลาโฮวิช ได้พลิกบอลในเขตโทษก่อนกดด้วยซ้ายบอลพุ่งไปชนเสากระดอนกลับมาได้ซ้ำอีกรอบแต่บอลปลิ้นออกไป Goal! กลุ่มเยือนได้ประตูตีเสมอนาที 33 บอลครอสจากด้านข้างมาหา มองซาน วลาโฮวิช หวดด้วยซ้ายแฉลบล็อค บอลออกมาเข้าทาง ซาซา ลูคิช แตะต้องให้ มองซาน ทาดิช กดด้วยซ้ายหน้าเขตโทษ บอลแฉลบบล็อคทำให้ รุย ปาทริสิโอ คว้าไม่อยู่บอลกลิ้งเข้าประตู เซอร์เบีย ตีเสมอ 1-1 เซอร์เบีย พลาดประตูลำดับที่สองนาที 43 เปิดบอลให้ มองซาน วลาโฮวิช ได้บอลหลุดไปในกรอบเขตโทษก่อยนยิงเข้าประตูไปได้แล้ว แต่โดนจับล้ำหน้า ครึ่งหลัง โปรตุเกส ได้ลุ้นจากจังหวะที่ เรนาโต้ ซานเชส ได้บอลหลุดมาในกรอบเขตโทษก่อนดึงจังหวะล็อคเข้าซ้ายมาจะได้ยิงจ่อๆถ้าว่าโดนบล็อคออกข้างหลังไป เซอร์เบีย เกือบได้ประตูแซงนำนาที 83 ฟิลิป คอสติช ได้บอลทางกราบซ้ายก่อนเปิดให้ อเล็กซานดาร์ ไม่โตรำไพช ตัวสำรอง โขกมาโหม่งแต่บอลหลุดเสาไกลออกไป Goal! เซอร์เบีย มาได้ประตูชัยนาที 90 จาก มองซาน ทาดิช โยนให้ อเล็กซานดาร์ ไม่โตรำไพช ได้โขกแทงเสาแรก ส่ง เซอร์เบีย ขึ้นนำ 2-1 จบเกม เซอร์เบีย เอาชนะ โปรตุเกส 2-1 คว้า 3 คะแนนสำคัญแซงเป็นแชมป์กรุ๊ปเข้ารอบบอลโลก 2022 รอบท้ายที่สุด​อัตโนมัติ ส่งให้ โปรตุเกส จำเป็นต้องไปเล่นในเกมรอบเพลย์ออฟ รายชื่อนักเตะทั้งคู่กลุ่ม โปรตุเกส (4-3-3) : รุย ปาทริสิโอ; เจา คันเซโล, โจเซ ฟอนต์, รูเบน ดิอาส, นูโน เมนเดส; เรนาโต้ ซานเชส, ดานิโล เปเรรา, เจา มูตินโญ; คริสเตียโน โรนัลโด้, ดิโอโก โจต้า, แบร์ทุ่งนาร์โด สิลวา เซอร์เบีย (3-5-1-1) :…

ตรวจตราสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

วิธีตรวจทานสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยเข้าบัญชีแล้ว ถ้าหากไม่พบข้อมูลจะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งปกป้องการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้สอยสำหรับในการแก้ไขราคาผลิตผลตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” รวมทั้งน้ำท่วม ทั้งที่กลไกตลาดยังคงปฏิบัติงานปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก อาทิเช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน เวลาที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 พ.ย. 2564 งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564 สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรควรต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชย ส่วนวิธีการตรวจทานสิทธิ์โครงการประกันรายได้กสิกร ปีการผลิต 2564/65 1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา 3. ถ้าหากผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ รวมทั้งได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเป็นระเบียบแล้ว” ถ้าหากไม่พบข้อมูลการจดทะเบียน จะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

คาดหมาย 11 ตัวจริง แอสตัน วิลลา สมัย “เจอร์ราร์ด” หน้าแข้งหงส์แดงโผล่ด้วย

คาดคะเน 11 ตัวจริง “ราชสีห์ผยอง” แอสตัน วิลลา ในสมัยการควบคุมกลุ่มของ สตีเวน พบร์ราร์ด ซึ่งน่าจะมีการเสริมกองทัพ 1 นักเตะของหงส์แดงมาร่วมทีมด้วย วันที่ 11 พ.ย. 64 ความเคลื่อนไหวภายหลังที่ “ราชสีห์ผยอง” แอสตัน วิลลา สมาคมในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศตั้ง สตีเวน พบร์ราร์ด อดีตกาลผู้จัดการทีมฟุตบอลกลาสโกว์ เรนเจอร์ส เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลคนใหม่ เซ็นสัญญาร่วมงานกัน 2 ปี แทนที่ ดีน สมิธ ที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งหลังพาทีมปราชัย 5 ครั้งติดกัน ปัจจุบัน เดอะ ซัน สื่อดังของอังกฤษ ได้ออกมาคาดคะเน 11 ตัวจริงของ แอสตัน วิลลา ในสมัยการคุกลุ่มของ พบร์ราร์ด ที่น่าจะเริ่มมีการเสริมกองทัพในทันทีในมกราคมที่จะถึงนี้ โดยมั่นใจว่า พบร์ราร์ด จะไปดึงนักเตะจากอดีตกาลสังกัดเดิมของเขาสมัยค้าลำแข้งอย่าง หงส์แดง มาร่วมทีม 1 ราย นั่นก็คือ อเล็กซ์ อ็อกซ์เหลด แชมเบอร์เลน มิดฟิลด์คนอังกฤษนั่นเอง นอกจากนั้นยังจะไปดึง ไรอัน เคนท์ อดีตกาลปีกของหงส์แดง ที่ตอนนี้เล่นอยู่กับ กลาสโกว์ เรนเจอร์ส มาร่วมงานอีกรอบด้วย เริ่มที่ผู้เฝ้าประตูเป็น เอมิเลียโน มาร์ว่ากล่าวเนซ กองหลัง 4 คน จากซ้ายไปขวาประกอบด้วย แมตต์ ทาร์เกตต์, ไทโรน มิงส์, เอซรี คอนซา แล้วก็ แมตตี แคช ขยับขึ้นมาที่คู่กองกลางเป็น ดักลาส ฝ่าซ์ จะจับคู่กับ จอห์น แม็ครับประทานน์ ศูนย์กลางรุกเป็น อเล็กซ์ อ็อกซ์เหลด แชมเบอร์เลน, ตัวเติมเกมรุกจากฝั่งซ้ายเป็น ไรอัน เคนท์ ตัวเติมเกมรุกจากฝั่งขวาเป็น เอมิเลียโน บูเอนเดีย แล้วก็แผงหน้าตัวเป้า ดินแดนนี อิงส์ สำหรับ พบร์ราร์ด จะเปิดฉากคุมกลุ่ม แอสตัน วิลลา ครั้งแรก ด้วยการเปิดสนามวิลลา พาร์ค รับการมาเยือนของ ไบรจ์ตัน ในวันที่ 20 พ.ย.นี้

11.11 ยังขลังอยู่ไหม ? ในสมัยที่แต่ละเดือนมีโปรโมชั่นเกลื่อน

11.124 ชั่วโมงช้อปปิ้งคนไม่มีแฟน ย้อนดูจุดเริ่มแรก ความโหฬาร ผลปรากฏว่า จากการปฏิวัติวงการช็อปปิ้งออนไลน์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เดอะสเตรตส์ไทมส์ กล่าวว่า ในมาเลเซีย นักช้อปเริ่มชินกับการรอคอยการลดราคาออนไลน์ครั้งใหญ่อย่างวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม (7.7) 9 กันยายน (9.9) หรือ 12 ธ.ค. (12.12) หรือแม้กระทั้งใน “วันคนไม่มีแฟน” 11 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกของโปรโมชั่นวันเลขคู่ทั้งหลายแหล่ทั้งผอง ในประเทศจีน นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคู่ครองจะเฉลิมฉลองวันนี้ โดยขนานนามว่าเป็น “วันต้านทานวาเลนไทน์” ก่อนที่ร้านค้าย่อยออนไลน์อย่าง “อาลีบาบา” จะถือเอาวันสำหรับเหล่าคนไม่มีแฟนนี้มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในฐานะ “เทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์” ทุกวันนี้เทศกาลช้อปปิ้งดังที่กล่าวผ่านมาแล้วปรับปรุงจนมีนามแฝงว่า 11.11 แล้วก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อเหมาะกับความอยากได้ของชาวมาเลเซีย เป็นต้นว่าการสตรีมเนื้อหาแล้วก็เกมแบบสด เพื่อรองรับความสนุกสนานแล้วก็นำความสบายมาสู่ผู้ใช้ ที่นอกเหนือไปจากวิธีขายเชิงธุรกรรม ย้อนกลับไปในปี 2555 เมื่อแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Lazada (ลาซาด้า) ได้เข้าถึงมาเลเซีย การซื้อของออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับตรงนั้น วิสาหกิจขนาดกึ่งกลางแล้วก็ขนาดย่อม (SMEs) แล้วก็แบรนด์ต่างๆยังคงรอบคอบในเรื่องนี้ เหมือนกับผู้ใช้ชาวมาเลเซีย แม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้จักนัก แม้กระนั้นลาซาด้าได้เปิดตัววิธีขาย 11.11 ครั้งแรกในปี 2556 โดยได้รับแรงผลักดันจากเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ที่ไปถึงเป้าหมายอย่างล้นหลามของจีน โดยเรียกว่าอาทิตย์ปฏิวัติออนไลน์ (Online Revolution Week) กระทั่งแปลงเป็นที่นิยม 11.11 เอฟเฟกต์ 11.11 เป็นวันที่ยอดจำหน่ายในอีคอมเมิร์ซมากที่สุดในรอบปี มีการยกฐานะอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานแล้วก็มาตรฐานใหม่ทุกปี ปี 2563 ลาซาด้าทำลายสถิติเทศกาลช้อปปิ้ง 11.11 โดยมีผู้ใช้มากกว่า 40 ล้านคนแล้วก็ผู้ขาย 400,000 รายที่เข้าร่วมสำหรับในการขายวันเดียวทั่วทั้งยังภูมิภาค ผู้ขายกว่า 8,000 ราย ซึ่งโดยมากเป็น SMEs ทำเงินได้มากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ (41,600 ริงกิต) ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 11.11 ได้แปลงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ขายออนไลน์เป็นจำนวนมากแล้วก็ผู้ที่ไปถึงเป้าหมายใช้เวลาเกือบหกเดือนสำหรับในการเตรียมล่วงหน้าสำหรับวันชี้ชะตา พวกเขาใช้เวลานี้เพื่อหาออร์เดอร์ จ้างพรีเซนเตอร์ แล้วก็สร้างการเข้าชมสำหรับหน้าออนไลน์ของตน เพื่อนำไปสู่วิธีขายครั้งใหญ่ที่สุดที่ปี สำหรับบางบุคคล เทศกาลช้อปปิ้งวันเดียวนี้ คือขณะที่พวกเขาสามารถเก็บยอดจำหน่ายได้มากที่สุดในรอบปี แล้วก็ยังเป็นช่องทางที่จะทำให้ทุกสายตาในประเทศแลเห็นธุรกิจของพวกเขา เพราะเมื่อจำนวนการใช้งานบนลาซาด้าถึงขีดสูงสุด แบรนด์ต่างๆจะได้พบกับลูกค้ากรุ๊ปใหม่ แล้วก็วิธีขายในวัน 11.11 อาจจะเป็นผลให้คนซื้อที่ซื้อครั้งเดียวแปลงเป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำตลอดทั้งปี ทั้งปวงนี้คือผลพวงที่ 11.11 มีต่อธุรกิจ ข้างใน 24 ชั่วโมง แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์อาจแปลงเป็นที่นิยม ทำให้ผู้ขายออนไลน์สามารถขยายกิจการของตนได้อย่างเร็วในชั่วช้าข้ามคืน หนึ่งในผู้ขายของในลาซาด้า เปิดเผยว่า “ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราเป็นร้านรวงบนเฟซบุ๊ก แม้กระนั้นกับลาซาด้า เราสังเกตว่าเราสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เนื่องจากว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยกว่า เพราะมีการคุ้มครองคนซื้อ อันที่จริง ยอดจำหน่ายของเรามากขึ้น 800% ในปีแรกที่เรามีส่วนร่วมสำหรับในการขาย 11.11” 11.11 เป็นเรื่องธุรกิจอย่างเดียวไหม ? เอบีซีนิวส์ ตอบง่ายๆว่า “ไม่” นอกเหนือจากการช้อปปิ้งแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในคืนวันที่ 11 พฤศจิกายนอีกด้วย…

นอภ.คลองหลวงปล่อยแถวคุ้มครองป้องกันเหตุวันประเพณีลอยกระทง-ลงคะแนนอบต.

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 10 พ.ย.64 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้เป็นประธานปลดปล่อยแถวข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก สำนักงานอัยการสูงสุด สมาชิก ชรบ. ออกระดมกำจัดอาชญากรรม ในห้วงก่อนเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564รวมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ มิตรวัง ผกก.สภ.คลองหลวง พันตำรวจเอกอำนวยพันธ์ นิลน้อย ผกก.สภ.คลองหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าข้างปกคลองอำเภอคลองหลวง ได้เข้าร่วมการปลดปล่อยแถมครั้งนี้จำนวนกว่า 200 นาย ด้านนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าสืบเนื่องวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี2564 ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้มีการจัดงานวันประเพณีลอยกระทงได้แม้กระนั้นอยู่ข้างในการควบคุมโรครวมทั้งป้องกันเชื้อไวรัสวัววิด 19 รวมทั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มีนโยบายสำหรับในการทำลายล้างอาชญากรรม โดยมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้มีอำนาจรวมทั้งมือสังหารรับจ้างรวมทั้งผู้ที่ทำความผิดตามหมายจับตลอดจนอาชญากรรมทั่วๆไป ในห้วงก่อนจะมีการออกเสียงฯ เพื่อป้องกันรวมทั้งทำลายล้างอาชญากรรม ควบคู่ไปกับการดูแลและรักษาความสงบสำหรับในการจัดการออกเสียงฯ โดยเน้นความปลอดภัยในชีวิตรวมทั้งเงินของพลเมือง ความปลอดภัยของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ เพื่อการทำลายล้าง กำจัด อาชญากรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น ในพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อำเภอคลองหลวง จึงกำหนดให้มีการปลดปล่อยแถวระดมกำจัดอาชญากรรมในครั้งนี้จึงขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวเนื่องให้ปฏิบัติการตามมาตรการต่างๆดังนี้ 1. ขอให้มีการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวรวมทั้งเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มที่บางทีอาจเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงรวมทั้งรักษาความสงบในพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำผิดข้อบังคับต่างๆ2.ขอให้จัดชุดป้องกันทำลายล้างการกระทำผิดข้อบังคับออกเสียง ออกตรวจการสอดส่องป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายในช่วงโค้งสุดท้ายตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกแคว้นหรือผู้บริหารแคว้น พุทธศักราช2562 รวมทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ การทำลายป้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายสิทธิ์ขายเสียง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องบูรณาการกำลังในพื้นที่ดูแลความสงบการจัดการออกเสียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดชุดดำเนินการออกสอบสวนหาข่าว โดยใช้กลไกลภาคพลเมืองสำหรับในการหาข่าว มี ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สำหรับในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มความถี่สำหรับในการลาดตระเวน เพื่อป้องกัน ป้องห้าม การก่อเหตุโดยร่วมบูรณาการดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งระดมกำจัดอาชญากรรมรวมทั้งความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางสื่อเทคโนโลยี ต่างๆด้วย 5. จัดชุดดำเนินการเคลื่อนเร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุรักษาความปลอดภัยเมื่อมีเหตุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุที่ร้ายแรงหรือกระทบต่อการจัดการออกเสียง 6. ขอให้ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ห้ามหรือข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพลเมืองเข้าใจรวมทั้งประพฤติตามข้อบังคับ กรณีที่อาจมีพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับข้อบังคับออกเสียง ให้เข้าไปประชาสัมพันธ์ติเตียนอย่าให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นในเวลานี้ ยังไม่มีข้อมูลการซื้อสิทธิขายสิทธิ์ขายเสียง รวมทั้งในช่วงนี้ผู้สมัครหรือกองเชียร์อยู่ระหว่างระดมลงพื้นที่เดินสายหาเสียง ขอให้ชุดเคลื่อนเร็ว ทุกชุดเตรียมความพร้อม ชุดดำเนินการสอบสวนทางการข่าว ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ร่วมกันปฏิบัติการสืบหาข่าวสารที่เกี่ยวเนื่อง โดยยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มมือสังหารรับจ้าง อาวุธปืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การนำพาอาวุธปืนโดยมิชอบ อาวุธการศึก การใช้สารเสพติดมาเป็นปัจจัยสำหรับในการซื้อสิทธิ์ขายสิทธิ์ขายเสียงเพื่อล่อตาล่อจิตใจกลุ่มวัยรุ่น ตลอดจนผู้ที่เป็นคนทำความผิดตามหมายจับ ถ้าเกิดเราได้ดำเนินการเชิงรุกเข้าพิจารณา ตรวจหา หรือแม้กระทั้งสอบสวนเชิงรุกแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะมีความรุนแรงในพื้นที่หรือถ้าเกิดมีเหตุให้รายงานต่อนายอำเภอคลองหลวง หรือผู้กำกับการตำรวจ ทั้ง 2 สถานี เพื่อดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเร็วทันเหตุการณ์ แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการปทุมธานี รวมทั้งผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ถัดไป รวมทั้งวันนี้ทางศาลรัฐธรรมมนูญวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านการเมืองซึ่งในพื้นที่ของอำเภอคลองหลวงมีจุดเปราะบางเยอะๆโดยยิ่งไปกว่านั้นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยเหตุนี้ตนได้สั่งการให้ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบด้านการเมือง

เปิดเว็บ ‘ตรวจตราสิทธิเงินสนับสนุนลูก’ รับเงิน 600 บาท เช็กเลยที่นี่

เปิดเว็บ ‘ตรวจสอบสิทธิเงินสนับสนุนลูก’ รับเงิน 600 บาท เช็กเลยตรงนี้ วันนี้ ( 10 เดือนพฤศจิกายน64 )กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงยั่งยืนของผู้คน (พม.) แจ้งโอน เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด หรือ เงินสนับสนุนลูก เมนส์เดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันนี้ 10 เดือนพฤศจิกายน64 ให้กับผู้ดูแลที่มีสิทธิกว่า 2.31 ล้านคน รวมเป็นเงินกว่า 1.45 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสวัสดิการช่วยเหลือจากเมืองเพื่อการอุปถัมภ์ค้ำชูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เดือนละ 600 บาท ดังนี้ ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสมาชิกได้ด้วยตัวเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th ถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง…